دکتر قدسی محمدی زیارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر قدسی محمدی زیارانی

 
استاد تمام گروه شیمی آلی


   دكتري (Ph.D) :  شیمی آلی از دانشگاه لاوال کانادا (شهر کبک)، ژوِِئن 2000 میلادی

   كارشناسي ارشد:   شیمی آلی ، دانشگاه تربیت معلم سابق (خوارزمی)، تیر ماه 1370

   كارشناسي : شیمی محض، دانشگاه تربیت معلم. تیر 1366

دیپلم زبان فرانسه از دانشکده زبان های زنده دنیا دانشگاه لاوال شهر کبک کشور کانادا

 


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی و فیزیک، گروه شیمی

   تلفن: 88041344 (9821+)

   دورنگار : 88041344(9821+)

   پست الکترونیک : gmohammadi@alzahra.ac.ir