وحید فرتاش وند ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

وحید فرتاش‌وند؛ هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

استادیار گروه طراحی صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتري (PhD): مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

كارشناسي ارشد: مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

كارشناسي: مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)؛ دانشگاه تبریز

 

آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه طراحی صنعتی، طبقه دوم

 تلفن همراه: 09107780159

 تلفن:88035801

دورنگار :88035801

پست الکترونیک :v.fartashvand@alzahra.ac.ir