شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

- مقاله مشترک  با دانشجوی سمینار 2 به زبان فرانسه منتشردر شماره 22 سال دهم مجله علمی- پژوهشی قلم با عنوان "من"مترجم و کالبدش: آیا میتوان مترجم مرد و مترجم زن را از یکدیگر متمایز نمود؟ نگاهی به ترجمه مایده های زمینی (به زبان فرانسه)

- مقاله بینارشته­ای مشترک با دانشجو به زبان فرانسه منتشر در شماره 24 سال  یازدهم مجله علمی-پژوهشی قلم با عنوان در گوشه محراب ابروی یار. بررسی وجوه آشکار و نهان عشق در غزلیات حافظ (به زبان فرانسه)    

- مقاله بینارشته ای مشترک با همکار منتشر در شماره 26سال دوازدهم مجله علمی-پژوهشی قلم با عنوان حقوق و ادبیات. مطالعه­ی بینارشته­ای آثار ژرمن دوستال،کنستانس دو سلم و فلیسیت دو ژانلیس (به زبان فرانسه)

- مقاله بینارشته­ای مشترک با همکار، گواهی پذیرش از مجله علمی-پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا(س) با عنوان معماری در ادبیات. ترس و لرز اثر املی نوتوم ،(به زبان فارسی)                                        

- مقاله مشترک با همکار به زبان اسپانیایی، حساسیت و سختگیری در ترجمه، شماره 15، مجله علمی پژوهشی ارتباط و انسان، دانشگاه فرانچسکا، مادرید، ژانویه 2019، دی 1397 

- مقاله ای مشترک با استاد راهنما به زبان فرانسه منتشر در شماره 4سال دوم مجله علمی-پژوهشی قلم با عنوان: کلماتی برای بیان پیوند با گذشته

 

- مقاله ای انفرادی به زبان فرانسه منتشر در شماره 8سال چهارم مجله علمی-پژوهشی قلم با عنوان:نقش های عاملی در طعم گس خرمالو

- مقاله ای مشترک به زبان فرانسه منتشردرشماره 53 ویژه نامه علمی-پژوهشی پژوهش دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه تهران با عنوان:ترجمه و تقابل فرهنگها(همین مقاله به زبان انگلیسی برگردانده به روسی  در مجله­ ی روسی"تئوری ترجمه" منتشر شده است)                              

 

مقالات علمی- ترویجی

- مقاله­ ای درباره ­ی زندگینامه و آثار آسیه جبار به سفارش دانشنامه جهان اسلام (نامه آقای دکتر حداد عادل) وگواهی پذیرش مقاله ازمدیر گروه ادبیات(به زبان فارسی)

 

مقالات علمی- ترویجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

- ترجمه مشترک با دانشجویان ارشد : منتخبی از داستان­های مثنوی معنوی به فرانسه با تصویرسازی تحت عنوان دژهوش ربا منتخبی از داستان­های مثنوی معنوی، مهر 95، انتشارات سلسله

- گردآوری وانتشار مشترک مقالات همایش محیط زیست در زمستان 96

- کتاب مشترک : اشعار معاصر فارسی . ترجمه به فرانسه (همراه با تمارین درسی) .زمستان 97

 

 

 

سایر پژوهش ها