شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

* از آذر 97 تا کنون مدیر گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء

* 550 ساعت همکاری بعنوان دبیر اجرائی و عضو کمیته علمی همایش بین المللی ادبیات فرانسه و فارسی در محیط زیست 96

* 150 ساعت همکاری بعنوان عضو کمیته اجرائی همایش بین المللی روزهای فرانسوی ایرانی ترجمه (96)

* 200 ساعت همکاری با کتابخانه دانشکده ادبیات برای جستجوی نسخ الکترونیکی کتب تخصصی رشته زبان فرانسه (96)

* استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان فرانسه آذر96- مرداد99

* نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده از بهمن93 تا مهر97

* نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی مهر 97 تا مهر 98

* عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

* عضو شورای ترفیع گروه

* عضو کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی گروه

* عضو کمیته تأسیس رشته­ی بینارشته­ای در دانشکده ادبیات

* مسئول هماهنگی و کنترل پروژه در پروژه های آزاد عمرانی