شراره چاوشیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات:

دكتري (Ph.D): زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي: مهندسی عمران از دانشگاه شیراز

 

زمینه های تدریس

  زبان فرانسه 

 ادبیات فرانسه 

  مترجمی فرانسه 

 

سوابق تدریس

* از بهمن 88 تا دی 93 مدرس حق التدریسی دردانشگاه الزهرا

* به مدت سه ترم مدرس مدعو در دانشگاه شهید بهشتی

* به مدت سه ترم مدرس مدعو در دانشگاه تهران

* به مدت هفت ترم مدرس مدعو در دانشگاه علامه طباطبایی

* به مدت هفت ترم مدرس مدعو در دانشگاه آزادواحد علوم و تحقیقات

* به مدت دو ترم مدرس مدعو در دانشگاه تربیت مدرس

* به مدت یک سال مدرس مدرس در بنیاد دایره المعارف اسلامی

* از سال78تا 91مدرس زبان فرانسه مرکز11مؤسسه کیش 

* از سال80 تا 85 کارشناس آموزشی زبان فرانسه مؤسسه کیش

* از سال83 تا 85 مدیر مرکز 11 دخترانه مؤسسه­ی کیش (زبانهای فرانسه,اسپانیایی وآلمانی)

* به مدت 2 سال محاسب در شرکت مهندسان محاسب خصوصی رام کو

* به مدت 7 سال محاسب در شرکت مهندسان مشاور سانو

* ترجمه فنی برای شرکت کروز سازنده قطعات پژو

* از 75 تا کنون محاسب و هماهنگ­کننده پروژه­ی عمرانی آزاد

از 2008/1387 تا 2016/1395 ممتحن TEF

* از 2013/1392 تا 2016/1395 ممتحن DELF