ام البنین چابکی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

- جنسیت و مشارکت سیاسی؛ بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه های تهران»، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س) ، زمستان 1381 و بهار 1382.

- آموزش و جنسیت»، مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، ،پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س)، تابستان و پاییز1382. شماره 2 : 69-100.

-    «نقش عوامل روان شناختی در مشارکت سیاسی زنان»، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 9، پاییز1381، صص 107- 135.

"هویت و شاخص‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی "سیاست"،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، زمستان 1388.

- "چالش‌های روابط ایران و جمهوری آذربایجان"، مجله علمی - پژوهشی"مطالعات اوراسیای مرکزی" ، برنامه اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تابستان و پاییز 1388.

- "تأثیرات اقتصادی و امنیتی حضور آمریکا در حوزه خزر بر منافع جمهوری اسلامی ایران"،  فصلنامه علمی پژوهشی "سیاست" دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 41، شماره3، پاییز 1390.

-  "نقش اخلاق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، مجله  علمی پژوهشی« اخلاق وحیانی»/ سال اول/ شماره 4 / تابستان 1392

- "رابطۀ تماشای تلویزیون با الگوی مصرف دختران دانشجو"، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، نشریه علمی پژوهشی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه امام حسین (ع)، سال7 ، شماره 21، زمستان 1391.

- "مطالعه بین  نسلی رابطه نگرش به طلاق و کارکردهای خانواده در زنان شهر تهران"، دو فصلنامه علمی - پژوهشی " مطالعات زن و خانواده" ،  بهار و تابستان 1392.

- "رابطه تعامل با گروه های مرجع و تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی"، فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست، بهار 1393.

- " جهانی شدن و تغییر سبک گذران اوقات فراغت؛ مطالعه موردی شهر تهران" ، مجله علمی پژوهشی فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، سال 8، شماره 25،  زمستان 1392، صص159- 139.

-"بازشناسی عوامل رهبری حضرت موسی با تأکید بر سوره طه"، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 23، شماره 1، بهار 1394، صص 159-180.

- "سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسی"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال 5، شماره 20، زمستان 1393.صص 163-141.

- "رویکرد اخلاق محور به تعاملات زناشویی تفاوت های نسلی در زنان متاهل"  اخلاق وحیانی، بهار و تابستان 1395، سال 3،  شماره 10، صص 100-75.

- "راهبردهای تقریب ادیان و مذاهب در سیرۀ رضوی با تأکید بر مناظرات و احتجاجات" ، فرهنگ رضوی، سال 3 ، شماره 13، بهار 1395  صص 554- 33.

- "روایت دختران مجرد 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 10، شماره 2 و 3 تابستان و پاییز  1395/ تاریخ انتشار تابستان 1396، صص 123-102.

- "مطالعۀ بین نسلی رابطۀ حقوق و اخلاق در تعاملات زناشویی"، علوم اجتماعی علامه طباطبایی، پاییز 1395، صص 202-171.

- رویکردی حقوقی به تفاوت های نسلی در تعاملات زناشویی/ مطالعات زن و خانواده/ بهار و تابستان 1397: 26-9.

- رابطۀ عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش به طلاق در زنان شهر قم/ فصلنامه زن و خانواده/ بهار 1397، سال 9، شماره 1: 73-95.

- رابطۀ مصرف گرایی و نگاه کالایی به انسان با سیالیت عشق در  زندگی زناشویی/ فصلنامه زن در توسعه و سیاست/ دوره 16/ شماره 4/ زمستان 1397/ : 483-498.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

- "رسانه ها ، زن و توسعه" ، مجموعه مقالات  مربوط به همایش "چالش ها و چشم اندازهای توسعه " ، اسفند 1381.

-    "توسعه سیاسی و مردم سالاری" ،  چاپ شده در مجموعه مقالات «همایش سیاست ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران» ، اسفند 1382.

-    "رژیم حقوقی دریای خزر؛ قدرتهای تأثیر گذار بر منافع ایران" ،  مجموعه مقالات سمینار" همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ"، گروه تاریخ دانشگاه تبریز، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور ،1390.

-    "تأثیر تحصیلات بر معیارهای ازدواج در بانوان ساکن تهران"، همایش " اولین کنگره  نقش زن در سلامت خانواده و جامعه"،اردیبهشت 1388، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س) ، موجود در سی دی مجموعه مقالات همایش.

-    "نقش پیام های بازرگانی سیمای ج. ا.ا در شکل دادن به الگوی مصرف خانواده" ، همایش اصلاح الگوی مصرف ، دانشگاه امام حسین (ع)، اسفند1388، موجود در سی دی مجموعه مقالات همایش.

" تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی خانواده"، اولین کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 23 و 24 اردیبهشت1391، چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همایش.

"تأثیر تغییر ارزش‌های اجتماعی بر گرایش به طلاق در زنان ایران"،  اولین کنگره بین المللی « نقش زن در سلامت خانواده و جامعه»، 20-22اردیبهشت 1391، چاپ شده در مجموعه مقالات کنگره.

-  " نقد خوانش فمینیسم از مادری"،  همایش مادری ،  موجود در   CDمجموعه مقالات همایش، اردیبهشت 1392.

-  " حمایت عاطفی از کودک در اسلام و فمینیسم"، همایش مادری ،  موجود در  CD مجموعه مقالات همایش، اردیبهشت 1392.

- " نقش جهانی شدن در تغییر سبک مدیریت اوقات فراغت خانواده" ، سمینار سبک زندگی در تمدن اسلامی ،  دانشگاه  باهنر کرمان، 29 و 30 مهر ماه 1392.

"نقش اخلاق در تأمین حقوق زن در خانواده، با تأکید بر شروط ضمن عقد"، چهارمین همایش ملی اخلاق: اخلاق و آداب زندگی، دانشگاه زنجان، اردیبهشت 1393، موجود در CD مجموعه مقالات همایش.

-  چکیده مقاله «آسیب شناسی اعتیاد زنان با تأکید بر کارکردهای خانواده» در  CDمجموعه چکیده مقالات ششمین همایش آسیب شناسی خانواده ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1393.

-  چکیده مقاله « نگرش جوانان شهر تهران نسبت به ازدواج» در CD مجموعه چکیده مقالات ششمین همایش آسیب شناسی خانواده ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1393.

" واکاوی سبک آموزش در سیره رضوی"، همایش سبک زندگی رضوی ، موجود در سی دی مجموعه مقالات همایش ، 1393 دهه کرامت.

- " حق و تکلیف در روابط خانوادگی از منظر قرآن"، همایش سلامت در پرتو قرآن، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، آبان 1393، موجود در سی دی مجموعه مقالات سمینار.

"بررسی سیره علمی امام جواد (ع) با تأکید بر مجاری ارتباط با مخاطب" ، همایش سیره و زمانه امام جواد (ع)، قم اردیبهشت 95، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.

"تأملی در سیره سیاسی امام جواد ،  همایش سیره و زمانه امام جواد (ع)"، قم اردیبهشت 95، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.

-  ارایه پوستر "نگرش دانشجویان دختر نسبت به مطالبات حقوقی زوجه در سند ازدواج" ؛ مطالعۀ موردی دانشگاه های شهید بهشتی و الزهراء (س)» ،    CD مجموعه چکیده مقالات هفتمین همایش آسیب شناسی خانواده ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1395.

-  ارایه پوستر "رابطۀ سبک زندگی با نگرش به فرزند آوری در بانوان شهر تهران"،    CD مجموعه چکیده مقالات هفتمین همایش آسیب شناسی خانواده ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1395.

- "مؤلفه‌های جامعه شناختی کرامت زن در اسلام و سیرۀ رضوی"، مجموعه مقالات برگزیدۀ اولین همایش علمی پژوهشی کرامت انسانی از منظر رضوی ، زنجان، مرداد 1395

- "علل اجتماعی طلاق و ارایۀ راهکارها" ، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سلامت زن در خانواده و جامعه، 30 و 31 فروردین 1396.

- "رابطۀ باورهای مذهبی مرتبط با فرزندآوری و گرایش به باروری" ، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سلامت زن در خانواده و جامعه، 30 و 31 فروردین 1396.

  "بررسی نگرش زنان قم به طلاق و رابطۀ آن با میزان پایبندی به ارزش­های اخلاقی و مذهبی"، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سلامت زن در خانواده و جامعه، 30 و 31 فروردین 1396.

- "زنان مسلمان و ضرورت تعامل درباره جهانی امن و عاری از خشونت" ،  همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی، بهمن 1395.

-" تأملی در قیام احمد بن موسی (ع) با رویکرد سیاسی، همایش شاهچراغ شیراز، چاپ شده در نشریه رهیافت فرهنگ دینی، سال اول، شماره اول، بهار 1397.

- " فرهنگ تعامل  و گفتگوی سازنده در سیره رضوی با رویکرد دگرگرایی"، چکیده مقالات سومین همایش بین المللی علمی پژوهشی گفت و گو و مناظرات رضوی، صص32 و 33.

"تفاوت‌های جنستی در سالمندان و ضرورت حمایت از زنان سالمند"،  همایش سالمندی از رویکرد روانشناختی جامعه شناختی، دانشگاه علامه  طباطبایی، 28،8،1397.

 

طرحهای پژوهشی

1-  بررسی بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاه الزهراء(س)،1375.

2-  بررسی رضایت شغلی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های الزهراء(س) و شهید بهشتی، 1378.

3- بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های تهران،1380

4- مقایسه معیارهای همسر گزینی در دو نسل از بانوان ساکن تهران،1387 .

5- تأثیر تلویزیون بر الگوی مصرف دانشجویان دانشگاه الزهراء(س)، 1388.

6- مطالعه بین نسلی رابطه تغییر نگرش زنان نسبت به کارکردهای خانواده و طلاق در تهران ، 1391.

7- بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرش سیاسی دانشجویان  با تأکید بر تفاوت های جنسیتی ، زمستان 1392.

8- نقش جهانی شدن در تغییر سبک اوقات فراغت خانواده؛ مطالعه موردی شهر تهران ، پاییز 1393.

9- مطالعۀ بین نسلی جایگاه حقوق و اخلاق در تعاملات زناشویی زنان متأهل شهر تهران، 1394.

10- عوامل تأثیرگذار بر نگرش زنان 15 تا 65 ساله قم نسبت به طلاق، کارفرما: استانداری قم، 1395.

11- علل تجرد قطعی به روایت  دختران 45 سال به بالای شهر تهران، 1396.

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

- رسم عاشقی ، بر اساس خاطرات یکی از شهدای جنگ تحمیلی

- مبانی سیاسی اجتماعی مطالعات زنان، با همکاری فریبا سیدان ، وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، تحقیقات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ریزی‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۲.

- تغییرات ارزشی در  تعاملات زناشویی؛ زنان و تفاوت­های نسلی ، چاپ دانشگاه الزهراء (س)، تابستان 1396.

- درآمدی بر نظریات خانواده؛ ادواج، طلاق و فرزندآوری/ انتشارات جامعه شناسان/ 1398.

 

سایر پژوهش ها