دکتر فاطمه احمدی بویاغچی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

 

 

به نام پروردگار بخشنده مهربان

دکتر فاطمه احمدی بویاغچی

دانشیار

گروه مهندسی مکانیک

دانشگاه الزهرا (س)             

دكتري (Ph.D) : مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 86-1380.

 كارشناسي ارشد: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 80-1378.

 كارشناسي : مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، دانشگاه علم و صنعت ایران، 78-1374.


 آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده فنی و مهندسی

 تلفن: 85692140-9821+

 دورنگار : 88617537-9821+

 پست الکترونیک : fahmadi@alzahra.ac.ir