آتنا بهادری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


آتنا بهادری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه معارف اسلامی

   دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي ارشد:  علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي : علوم حدیث/ مهندسی پزشکی گرایش بالینی

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات، ساختمان خوارزمی، طبقه 7

   تلفن: 85692065

   دورنگار : 88041281

   پست الکترونیک : a.bahadori@alzahra.ac.ir

   کد ارکید:  2242-4032-0003-0000