دکتر عزیزاله شفیع خانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

English

 

Amazon.com: Forex & Binary Option Training: Appstore for Android تحصیلات


دکترا (PhD): رشته فیزیک‌، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، فارغ‌التحصیل بهمن‌ماه ۱۳۷۳

کارشناسی‌ارشد: رشته فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، فارغ‌التحصیل خردادماه ۱۳۶۸

کارشناسی: رشته فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، فارغ‌التحصیل بهمن‌ماه ۱۳۶۴

1

1

زمینه های تدریس

 

کلیه‌ی دروس کارشناسی فیزیک و فیزیک‌مهندسی

کلیه‌ی دروس کارشناسی‌ارشد نانوفیزیک، ذرات‌بنیادی

کلیه‌ی دروس دکترای نانوفیزیک و ذرات بنیادی