مهناز امیرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر مهناز امیرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا


   دكتري (Ph.D) :  فلسفه  (گرایش منطق)

   كارشناسي ارشد:   فلسفه و کلام 

   كارشناسي : الهیات (فلسفه)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:02185692021

   دورنگار : 02188058923

   پست الکترونیک :  amirkhani@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq