امیرحسین فتح‌اللهی، گروه فیزیک، گرایش فیزیک نظری

 

درس‌های ارائه‌شده: 

 مکانیک تحلیلی ۲

 شبیه‌سازی

   
 

 

 

دی ان ان evoq